De liberalen vroegen dik een maand terug middels een serie schriftelijke vragen om opheldering van het college ‘na klachten vanuit die verschillende kinderopvangorganisaties’. Zij zouden beperkte kansen krijgen bij de vestiging van voor- en naschoolse voorzieningen in nieuwe schoolgebouwen. Volgens VVD-raadslid Freek Reijmerink werden de nieuwe schoolgebouwen allemaal ingevuld door ee...

Deze organisatie zouden weer nauw samenwerken met één specifieke kinderopvangorganisatie die de voor- en naschoolse voorzieningen in nieuwe schoolgebouwen daarop heeft ingevuld. “Hierdoor wordt andere kinderopvangorganisaties de kans ontnomen zich in schoolgebouwen te kunnen vestigen. Bovendien ontstaan er een ‘mogelijk oneerlijke’ preferente positie voor één kinderopvangorganisatie, ...