Te beginnen met de algemene conclusie. Die luidt dat een mediaplein op en rond de Kerkbrink haalbaar is. Maar deze wordt direct gevolgd door een mits, want er moet aan de nodige randvoorwaarden worden voldaan. Daar komt nog bij dat diverse zaken concreter moeten worden gemaakt en beter uitgediept. De wil om een mediaplein te realiseren is onmiskenbaar groot bij de drie betrokken instanties en d...