Ditmaal heeft dat alles te maken met Beeldkwaliteitsplan plus 1221. In de afgelopen drie dagen hebben 94 mensen zich aangesloten bij de digitale actie, die al sinds april loopt. Volgens de verenigde buurtverenigingen in Oost schendt het college van burgemeester en wethouders (B&W) de afspraken door het postcodegebied meer te willen verstedelijken dan in de Gebiedsagenda 1221 is vastgesteld. 

Niet 1.000 woningen, maar 1.500 woningen zouden er nu komen. Uit eerdere navraag bij de gemeente blijkt dat het om 1.150 nieuwe woningen gaat als alle intenties voor de zeven ontwikkellocaties worden opgeteld. Dan gaat het om het Venetapark, het Hunkemöllerterrein, Van Son, Lijsterweg/Zuiderweg, Sigarenfabriek, Korte Noorderweg en de Wybertjesfabriek.