De gemeente Hilversum voert jaarlijks deze Hilversum Monitor uit. De vragenlijst is een omnibusenquête, waar verschillende thema’s, zoals kwaliteit van wonen en leefomgeving, veiligheid en bereikbaarheid aan bod komen. Dit jaar kwam daar het thema corona bij.

 Bij elkaar 10.508 inwoners van Hilversum (willekeurige steekproef uit het BRP op basis van bevolkingsopbouw) kregen per brief de enquête toegestuurd. Er volgde ook een herinneringsbrief. Uiteindelijk vulden 3.248 geselecteerde inwoners schriftelijk of online een geldige vragenlijst in; een respons van 30,9 procent. Op de uitkomsten van het onderzoek is een weging toegepast, waar...