De directe aanleiding voor deze vraag is de enorme brand in Soesterberg van maandag. In de berichtgeving kwam naar buiten dat er veel bluswaterwagens aan te pas moesten komen, waaronder vanuit Schiphol, omdat er ook onvoldoende bluswatervoorzieningen in de omgeving waren. 

Dat koppelt Hart voor Hilversum-raadslid Ron Lancé aan het bericht van maart van het college, waarin zij aangaf dat er 120 kranen in Hilversum niet aan de minimale capaciteitsnorm voldoen. Dit probleem speelt overigens in de gehele Gooi en Vechtstreek. In Hilversum speelt het specifiek in de oudere wijken van het waterleidingnetwerk, waar nog gietijzeren leidingen liggen met een beperkte diamet...