Ongeveer een derde van de inwoners was in 2020 slachtoffer van een delict of voorval, 86 procent voelt zich veilig in de eigen buurt en veel mensen hebben nog geen idee wat cybrercrime/digitale criminaliteit precies inhoudt. Wel heeft het merendeel van de Hilversummers zicht op de ondermijnende activiteiten die mogelijk in de buurt voorkomen. 

Dat zijn enkele belangrijke punten binnen het thema veiligheid in de recent verschenen Hilversum Monitor. Dat pakweg een derde slachtoffer was van een delict of voorval is ten opzichte van 2019 vergelijkbaar. En net als in 2019 is in de wijken Oost en Noord-Oost het slachtofferschap het hoogst. In Hilversumse Meent ligt met 25 procent het slachtofferschap het laagst. Meest voorkomende delicten ...