Vorige week kwam het college van burgemeester en wethouders met de mededeling dat de nu pakweg tien jaar oude kooi eind augustus weg is. Omwonenden blijven - ondanks eerder genomen maatregelen - overlast ervaren, is de uitleg. “Wij vinden het belangrijk dat de overlast in de wijk verdwijnt en dat alle bewoners weer kunnen genieten van de mooie plek waar ze wonen”, aldus het college. Het weghale...