Dat laat de gemeente vandaag weten in een persbericht. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten in te stemmen met de nieuwe Regeling meervoudige bewoning. Hoewel er twee reacties zijn ingediend op het ontwerpbestemmingsplan, die onlangs ter inzage lag, zagen B&W geen aanleiding om een ander besluit te nemen. De twee reacties zouden ook niet leiden tot wijzigingen in het pla...