Dat de fietstunnel afgesloten zou worden, was bekend. Alleen is altijd de opzet geweest dat te doen in de vakantieperiode. Maar dit blijkt in de praktijk niet mogelijk mede omdat er bodemverontreiniging is geconstateerd en daarnaast is er vertraging opgelopen bij het leveren van de damwanden om de sloop van de voormalige GAK-kelder mogelijk te maken. Die zijn nodig om de kelder veilig weg te ku...