Samen met collega’s Annette Wolthers (werk en inkomen) en Gerard Kuipers (economie en cultuur) presenteert Walters woensdagmorgen de zogenaamde ‘Corona Herstelagenda’. Daaruit blijkt dat Hilversum voor het komende jaar 1,6 miljoen euro investeert om zo een basis te leggen voor een ‘gezond en sterk Hilversum’ voor de komende jaren. “Met deze agenda stimuleert de gemeente gelijke kansen voor alle...