Dat antwoorden B&W op een serie schriftelijke vragen van de lokale PvdA en Democraten Hilversum. Zij stelden de vragen naar aanleiding van het bericht dat pandeigenaar Royal Properties Group (RPG) hier nieuwbouw wil realiseren. De twee oppositiepartijen pleiten echter voor behoud van dit ‘beeldbepalend en karaktervol gebouw, dat door zijn structuur, verhoudingen, sterk gelede geve...

Het complex kan volgens de partijen worden ‘vergroend’ en verduurzaamd. En behalve als kantoor zou het uitstekend kunnen dienen als debatcentrum, een plek voor media en overige creatieve bedrijvigheid, zoals een grand café en wonen. Bovendien, aldus PvdA en Democraten Hilversum, staat het nieuwe acht verdiepingen tellende gebouw ‘qua bouwhoogte en volume op gespannen voet met het vige...