Nadat er problemen rezen tussen het hoofd-ICT en het bestuur zette deman de website op zwart. Ook weigerde hij inloggegevens en wachtwoorden over te dragen aan het nieuwe bestuur. De NGV heeft sinds eind augustus een alternatieve website op het internet gezet om haar leden, zo’n achtduizend, toch van dienst te kunnen zijn.

De problemen in de NGV begonnen toen in het jaarverslag bleek dat er een groot tekort was ontstaan op de betalingsbalans. De Hilversummer werd gevraagd verantwoording af te leggen over de ICT uitgaven. Maar dat weigerde hij, omdat hij vindt dat de penningmeester zich niet moet bemoeien met de uitgaven van de ICT. Bakker was de enige die de rekeningen kon betalen.