Ook binnen het college van burgemeester en wethouders is er al enige tijd het besef dat er na jaren niks doen nu toch echt iets moet gebeuren op deze locatie. Er lagen de afgelopen maanden vier opties voor invulling op tafel: bedrijven realiseren (A), woningen realiseren (B), een mix van wonen, werken en maatschappelijke voorzieningen (C) of kijken naar het grotere plaatje voor Hilversum, dat v...