Al in maart werden de problemen gemeld. Het is overigens niet zo dat er bij een brand in bepaalde delen er helemaal geen water beschikbaar is, wel leveren veel ondergrondse brandkranen volgens de minimale capaciteitsnorm onvoldoende bluswater. Het probleem speelt in meerdere plaatsen binnen Gooi en Vechtstreek en dan met name in oudere delen van het waterleidingnetwerk, waar nog gietijzeren lei...