Dat is bijna één juridische kwestie per dag. Om precies te zien: in 90,7 procent van die 366 dagen - 2020 was een schrikkeljaar. De 332 zaken van het afgelopen jaar zijn volgens de gemeente op te delen in 301 beroepszaken. Van al deze zaken liepen er twaalf bij de Raad van State. Daarnaast waren er nog 31 zaken waarbij is verzocht om een voorlopige voorziening. Van de beroepszaken zij...

Op donderdag 26 augustus dienden de fracties van het CDA en Democraten Hilversum (DH) schriftelijke vragen in over de juridische kosten van de gemeente. Beide fracties gaven in hun gezamenlijk set artikel 41-vragen aan dat zij allerminst tevreden waren over de antwoorden van de behandeling van de jaarstukken begin juli. Daar kwamen de juridische zaken en de bijbehorende kosten al eens...