In het prachtige kerkgebouw - een rijksmonument - geven pijlen op de vloer de looproutes weer en ook tijdens de zondagdiensten is er het advies aan bezoekers om elkaar toch zo veel als kan de ruimte te geven. Wel mag de kerk ‘gewoon’ weer alle bezoekers ontvangen en is er geen maximum. “Maar helemaal los laten we de maatregelen ook niet”, vertelt De Moor. “Corona is immers ook nog niet over.”

Toch is het fijn dat de mensen binnen de parochie elkaar weer kunnen ontmoeten, vertelt de 46-jarige Hilversumse en moeder van twee kinderen; Tim van 10 en Casper van 6 jaar. “Voor corona hadden wij Aan Tafel & Meer. Om de twee weken werd er dan gekookt voor de parochianen en gasten om zo een gevoel van gemeenschap te creëren. Dat viel door corona helemaal weg. Heel vervelend. Sowi...