Met die laatste zin verwijst Rob Docter - DH-commissielid en stedenbouwkundige - naar de opmerking van GroenLinks-raadslid en architect Lex van Waarden. Laatstgenoemde noemt de vraag van BIRH wat Hilversum in 2040 voor gemeente moet zijn veel burgerinitiatief voorgelegde keuze een koers moet...