In zijn werkkamer in het raadhuis staat hij voor de kaart van Hilversum. Scheepers laat zien dat Noordwest het hoogst gelegen deel is van Hilversum. Daarnaast heeft dit gebied van Hilversum ook twee gescheiden rioolstelsels: één voor afval- en één voor hemelwater. Vervolgens glijdt zijn vinger over de kaart. Kleine Drift, Professor Kochstraat, Lorentzweg is het gedeelte dat het laagst ligt. Daa...