Het verbod van de gemeente tegen plaatsing van zonnepanelen bevreemdt deze bewoners nogal. Om dat kenbaar te maken, hebben ze vandaag rond 14.00 uur een banner onthuld op de hoek van de Siriusstraat en Larensweg. Wie richting Laren rijdt, kan de boodschap niet missen: ‘Deze straat is te mooi voor zonnepanelen! (vindt de gemeente Hilversum...)’. Dat is groot te lezen. 

Wat is het verhaal? Bewoners van twee aaneengesloten woonblokken hebben in juli gezamenlijk een vergunning aangevraagd voor de welbekende panelen bij de gemeente. Het gaat om zestien koopwoningen. De bewoners willen de zonnepanelen plaatsen aan de straatzijde. Het idee hierachter is dat er meerdere woonblokken in één keer een uniform stelsel van zonnepanelen zouden kunnen vormen. Dat voorkomt e...