Even terug naar vrijdag. Enigszins ludiek maar wel degelijk serieus kwamen de bewoners van de Siriusst...

Echter, aldus de verbijsterde bewoners, het idee achter deze manier van zonnepanelen plaatsen is dat er meerdere woonblokken in één keer een uniform stelsel van zonnepanelen zouden kunnen vormen. Dat voorkomt een versnipperd daklandschap met verschillende legplannen en paneeltypes. En aan de achterzijde van de woningen de zonnepanelen plaatsen is geen optie. Aan die kant is veel minder zon.