Het afgraven van het vijf hectare grote weiland is volgens hen niet alleen een zware aantasting van het foerageergebied van de daar levende das. Het is ook een aantasting van een al 150 jaar bestaand weiland dat de centrale plaats van het landgoed vormt. “Met het afgraven haal je de ziel uit het landgoed”, zegt woordvoerder Jelle Harder.

Ook de voorzitter van de Raad vroeg de provincie naar de noodzaak van de afgraving. Er volgde een lang verhaal over kwaliteitsverbetering van de ecoloog die door de provincie was ingehuurd. Maar een helder antwoord bleef uit. Het afgraven van het weiland past volgens hem wel in het belangwekkende project om via de Monnikenberg de Utrechtse Heuvelrug met Anna’s Hoeve te verbinden.