Wethouder Annette Wolthers van Bereikbaarheid is het gezicht van deze lobby. Samen met acht andere gemeenten uit het Metropoolgebied Amsterdam (MRA) trekt Hilversum vanuit bereikbare steden op richting het Rijk om zo in aanmerking te komen voor de verschillende vormen van steun. Nieuwe en betaalbare woningen creëren, werken aan de economie én de bereikbaarheid zijn de kernopdrachten. Dat vraagt...