Niet alles bekijken vanuit een economisch perspectief. Heel lang is geld zo ongeveer de enige maatstaf geweest om onder andere politieke beslissingen te nemen. Daar is de afgelopen tien jaar wel een kleine kentering in gekomen, merkt Roskes. Het sociaal en natuurlijk kapitaal zijn net zulke wezenlijke uitgangspunten en dienen vaker in de overwegingen te worden meegenomen. 

Als simpel voorbeeld daarvan geeft de Hilversummer de kerstpakketten van de gemeente. Hilversum kan kiezen voor iets goedkoops van ver. Dat scheelt wellicht flink in de kosten, maar is het vanuit sociaal en natuurlijk oogpunt ook zo wenselijk? Wat van ver komt, moet ook een lange weg afleggen en dus is de kans groot dat dat niet op zo’n milieuvriendelijke wijze gebeurt. Als je het cadeau om de ...