Op het terrein aan de Bosdrift heeft eigenaar Woonzorg Nederland het plan om 100 zorgplaatsen voor dementerende ouderen en 32 zorgappartementen voor mensen met een lichamelijke aandoening te realiseren. Omwonenden zijn niet tegen de komst van deze Hilverzorgcliënten, maar kraken de massaliteit van het plan en de hoogte van het zorggebouw: pakweg zestien meter. Volgens de gemeente houdt Woonzorg...