Het gemeentebestuur van Hilversum verleende de vergunning in de wetenschap dat het bouwplan niet voldoet aan de regels van het geldende bestemmingsplan. Dat plan eist namelijk dat een bouwproject in dit gebied zorgt voor voldoende parkeerplekken bij dat project. Daarmee wordt voorkomen dat in de buurt openbare parkeerplekken worden bezet door de nieuwe bewoners en hun bezoekers.

Ontheffing

De gemeente zette ondanks dit gebrek van onvoldoende eigen parkeerplaatsen het project door met een afwijking van dit bestemmingsplan. Voor het tekort aan parkeerplaatsen op eigen terrein werd een ontheffing van het bestemmingsplan verleend. Het gaat om een tekort aan 25 plekken. Die kunnen volgens de gemeente in de buurt worden gevonden.