Als de kippen was hij erbij in april 2020. Zo ongeveer direct na publicatie van de conceptversie Regionale Energie Strategie (RES) stond Fennema met zijn selfiestick op de aangewezen plek voor een grote windturbine. Energie opwekken met wind en zon en zeker op d...

In de afgelopen raadsperiode is dit één van zijn missies geweest. Uiteindelijk blijkt de kracht van herhaling en het niet opgeven na een kleine vier jaar zich toch uit te betalen. Het bewijs daarvan is de brede steun voor het amendement Meer regio op geothermie. Van de 35 aanwezige raadsleden stemden 33 voor, alleen de twee PvdA’ers steunden de formele wijziging in de begroting 2022 niet.