Uit een brief van het college van burgemeester en wethouders blijkt dat er in het ‘ontwerpbestemmingsplan Prins Bernhardstraat 142-158’ sprake is van een woongebouw met 25 middeldure huurappartementen en 4 dure huurappartementen. “Het college heeft besloten mee te werken aan het bouwplan door een procedure te starten om het bestemmingsplan te wijzigen”, is daarbij de mededeling. “Dit ...

Op dit moment is dit gebied - volgens velen sowieso wel toe aan een opknapbeurt - vrijwel volledig gebouwd met een zestal grondgebonden woningen en een voormalige smederij. Het plangebied bestaat daarbij eigenlijk uit drie delen. Er zijn vier grondgebonden woningen met één bouwlaag met kapconstructie met een aantal dakkapellen (foto hieronder). Op nummer 150 is de voormalige smederij ...