In september dit jaar kwam het bestuur van Hart voor Hilversum nog met het bericht dat De Jong niet op de lijst stond. Wel benadrukte bestuursvoorzitter Angelika Pelsink dat het om een voorlopige kandidatenlijst ging en de leden uiteindelijk de definitieve lijst zouden vaststellen.

Dinsdagavond kwamen deze leden bijeen en werd besloten om De Jong, in 2018 goed voor 363 stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen, alsnog op de lijst te zetten. “De leden hebben een inclusieve kandidatenlijst vastgesteld: kandidaten uit verschillende wijken, met diverse beroepen en achtergronden, met professionele kennis en met verbinding met de mensen in de wijken”, aldus Pelsink in een pe...