De twee opties die nu op tafel liggen zijn het evenementendeel van het Marktplein (naast Mout) of op de driehoek van de Kerkbrink (naast de muziektent). Donks hoopt snel duidelijkheid te kunnen geven. “Op het Marktplein zijn misschien meer mensen, maar de Kerkbrink heeft zich de voorbije jaren ook ontwikkeld”, denkt hij hardop. De ondernemer is er dus nog niet over uit. “Maar, belooft hij, “ik ...