Reden voor Hilversums Belang om vorig jaar vragen over dit onderwerp te stellen was dat na de zomervakantie van 2020 de scholen binnen het voortgezet onderwijs weer open gingen. Er waren destijds behoorlijk wat zorgen bij ouders, docenten en onderwijspersoneel. En omdat Hilversum relatief veel oude schoolgebouwen telt, was de vraag voor de partij hoe het zit met de luchtkwaliteit. 

Uit een inventarisatie bleek vervolgens dat in slechts 25 van de 68 schoolgebouwen het binnenklimaat goed is, antwoordde het college eind augustus 2020. “Het binnenklimaat van de overige schoolgebouwen is beoordeeld als matig of slecht. Om een oordeel te geven over het binnenklimaat is gekeken naar ventilatie, temperatuur, licht en geluid.”