Als we het gesprek beginnen, wil hij meteen even iets duidelijk maken. “Ik mag dan wel de nieuwe lijsttrekker zijn, maar ik ga het niet alleen doen hoor. We zijn een goed en hecht team en we doen het samen. Dat is ook onze kracht. De bundeling van verschillende mensen met verschillende vaardigheden met hetzelfde doel: een mooier, eerlijker en groener Hilversum. Ik word alleen maar het gezicht.” 

Bescheiden en helder. Hoe zou hij zichzelf omschrijven en wat wil hij bereiken met de SP? “Ik ben een mens en een socialist en ik ben natuurlijk nieuw, ben enthousiast, heb een frisse blik en bekijk de maatschappij weer vanuit een ander oogpunt. Ik zit in het onderwijs. Ik spring op de barricades en wil een stem zijn voor mensen die dat zelf ...