Het voornaamste doel, schrijft burgemeester Pieter Broertjes, is enerzijds de verspreiding van het COVID-19 virus tot een minimum beperken en anderzijds een veilige en gezellige jaarwisseling. “We willen dit jaar weer inzetten op maatwerk in buurten en wijken en voor specifieke doelgroepen.”

Hoewel carbidschieten geen vuurwerk is en dus niet onder een vuurwerkverbod valt is ook dit verboden. Broertjes: “Met de wijziging van de APV naar een algeheel verbod op carbidschieten heeft de regio (inclusief Hilversum) vorig jaar definitief voorkomen dat carbidschieten wordt toegepast als alternatief voor vuurwerk.”