Het Rijk stelde eenmalig extra subsidie beschikbaar aan de regio Gooi en Vechtstreek, om de aanpak rondom dak- en thuisloosheid te versterken. In een brief aan de gemeenteraad schrijft het Hilversumse college van burgemeester en wethouders (B&W) dat met de inzet van enkele ma...

De subsidie heeft in ieder geval geleid tot het sneller signaleren van problemen, de start van laagdrempelige spreekuren, informatiepunten voor ondernemers en het in kaart brengen van schulden en benodigde hulp hierbij. Zo hebben zich bij een loket voor ondernemers die risico lopen op financiële problemen vanaf de start op 1 oktober meer dan honderd ondernemers zich gemeld.