Negen van de tien gelukkigen en burgemeester Pieter Broertjes. Aris Doelman was vrijdag niet aanwezig.
Negen van de tien gelukkigen en burgemeester Pieter Broertjes. Aris Doelman was vrijdag niet aanwezig. Foto's : Bastiaan Miché

Lintjesregen in Hilversum: zeven Leden en drie Ridders

Mensen

HILVERSUM - In de Burgerzaal van het Hilversumse raadhuis was vrijdagmorgen - traditioneel op de dag voor Koningsdag - de jaarlijkse lintjesregen. Tien Hilversummers kregen een Koninklijke onderscheiding. Zeven werden benoemd tot Lid en drie tot Ridder in de in de Orde van Oranje-Nassau.

Hieronder een overzicht. 

Johannes Wilhelmus (roepnaam Hans) van den Bogaard (Lid)
Hans van den Bogaard heeft zich jarenlang ingezet als vrijwilliger op verschillende terreinen; met name op het gebied van sport en muziek. Hij is één van de twee oprichters van het Haarlems Accordeonorkest (opgericht januari 1959). Buiten de accordeon had hij nog een andere hobby; klaverjassen. Hij was spelend lid én secretaris van klaverjasvereniging "De Meent" en betrokken bij de organisatie van het koppeltoernooi en de minimarathons. Zijn allergrootste passie is voetbal; vooral schoolvoetbal. Vele jaren was hij bestuurslid van voetbalvereniging Hilversumse Boys en lid van het jeugdbestuur van Allen Weerbaar.

Aris Doelman (in buitenland) (Lid)
Aris Doelman heeft meer dan twintig jaar vrijwilligerswerk verricht voor Kinderboerderij de Hertenkamp in Hilversum. Daarnaast heeft Aris zich ook acht jaar lang ingezet als voorzitter van de Programmaraad van de gemeente Hilversum. Deze raad heeft de kabelmaatschappij geadviseerd over de samenstelling van het wettelijke basispakket voor radio en tv op de kabel.

Age Antonius Gerardus (roepnaam Age ) Fluitman (Ridder)
Age heeft een indrukwekkende staat van dienst. Tot zijn pensionering in 2014 was hij werkzaam bij PricewaterhouseCoopers (PwC). Tevens was hij Eurofirm Business Conduct Leader en lid van de Global Corporate Responsibility (CR) Board van PwC. Verder was Fluitman onder meer bestuurslid van de Koninklijke Bond van Oranje Verenigingen, voorzitter van de Hilversumse Mixed Hockeyclub (HMHC) en penningmeester van Hilversum Pas Op! Naast deze lijst activiteiten was er ook nog sprake van lidmaatschap van de Ronde Tafel, de Lions, de Rotary, de Gooische Ondernemers Sociëteit en Sociëteit de Unie.

Jan Willem Hoogendoorn (Ridder)
Hoogendoorn heeft als district- directeur bij ABN-AMRO altijd een zeer drukke baan gehad, maar dat heeft hem nooit weerhouden om naast zijn reguliere werkzaamheden, zich jarenlang in te zetten voor voetbalvereniging SC 't Gooi, de KNVB (Koninklijke Nederlandse Voetbalbond) en het NOC*NSF (Nederlands Olympisch Comité en de Nederlandse Sport Federatie). En vanaf de oprichting in 2010 is hij vrijwilliger bij de Stichting Raisin Hope Foundation Nederland. Zij zetten zich in voor mensen met hersenletsel door het organiseren van activiteiten in de fiets- en wielerwereld. 

Tekst gaat verder onder foto.

Johannes Chrysostomus Maria (roepnaam Hans) de la Parra (Ridder)
Hans de la Parra heeft naast jouw drukke werkzaamheden op het gebied van Human Resources, altijd tijd vrijgemaakt om je in te zetten voor het bestuur van het katholiek onderwijs in Hilversum en voor het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP). Mede dankzij zijn inzet werden in 2008 zowel het katholiek basisonderwijs en het katholiek voortgezet onderwijs in het Gooi in één bestuurlijke organisatie ondergebracht; namelijk de Alberdingk Thijm Scholen (ATS). Ook heeft hij zich tot voor kort ook bijzondere inzet getoond voor het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP, een beroepsvereniging voor en door psychologen van 13.000 leden)

Tekst gaat verder onder foto.

Cornelis (roepnaam Cees) Punter (Lid)
Al ruim dertig jaar werkzaam bij de Politie Eenheid Midden-Nederland. Daarnaast altijd tijd vrijgemaakt om vele vrijwilligerswerkzaamheden te verrichten, zoals bestuurslid en diaken van de Regenboogwijkgemeente Hilversum en twee bestuursfuncties; voorzitter van kaatsvereniging Melle Veenstra en voorzitter van Politie Muziekgezelschap Excelsior.

Johan Willem (roepnaam Johan) Schras (Lid)
Johan Schras is een zeer gewaardeerd lid van het Apostolisch Genootschap in Hilversum. Al 57 jaar zet hij zich vele uren per week, met hart en ziel, op vele fronten in voor dit Genootschap. Ook het Filmtheater kan op de inzet van hem rekenen.

Jannetje (roepnaam Jannie) Stomphorst – Smit
Jannie dacht vandaag een voorlichtingsbijeenkomst te krijgen van PostNL. Haar man Ron heeft het voor elkaar gekregen, dat zijn werkgever PostNL hen beiden een uitnodiging heeft gestuurd om vandaag in het Raadhuis van Hilversum deel te nemen aan een cursus Pensioen in Zicht. Die cursus ging (helaas) niet door. Jannie is al 31 jaar werkzaam als begeleidster voor verstandelijk beperkten bij zorginstelling Stichting Sherpa in Hilversum. Vanaf 2017 zet zij zich ook in als vrijwilliger bij het Wijkcentrum de Koepel.

Gerard Adrianus (roepnaam Gerard) Susan (Lid)
Gerard Susan is een vrijwilliger die jarenlang werkzaamheden verricht op verschillende fronten. Vanaf 2005 is hij werkzaam als vrijwilliger voor het Rode Kruis. Daarnaast werkte hij onder vrijwilliger als penningmeester van bridgeclub Het Trefpunt in Naarden en als chauffeur bij Stichting Rolstoelbus Vervoer 't Gooi. 

David (roepnaam Lex) Alexander (Lid)
Lex Wolf had voor Aris Doelman een lintje aangevraagd, maar wist niet dat diezelfde Doelman voor hem ook een onderscheiding had aangevraagd. "Dit heb ik nog niet eerder meegemaakt, dat er twee mannen zijn, die voor elkaar een Koninklijke onderscheiding aanvragen en het dan niet van elkaar weten", aldus Broertjes. Wolf zette zich in de afgelopen 43 jaar in als vrijwilliger op verschillende fronten ingezet voor de samenlevingen. Zo was hij één van de oprichters en de eerste voorzitter van de Wijkraad Hilversumse Meent en al 34 jaar actief lid van de Rotary Club Hilversum 3. Ook de golfsport kan op zijn inzet rekenen.

Uit de krant