Een vrijstaand huis in Naarden uit 1925 wordt volledig gerenoveerd en verduurzaamd.
Een vrijstaand huis in Naarden uit 1925 wordt volledig gerenoveerd en verduurzaamd. Foto: Bouw- en Installatiemensen Gooi en Vechtstreek
Video

Regionale samenwerking helpt huiseigenaren bij verduurzamen woning

Natuur en Milieu

HILVERSUM - Energiedienstenbedrijf Gooi en Vechtstreek is officieel van start: een regionale samenwerking om huiseigenaren te helpen bij het verduurzamen van hun woning. 

Met de benoeming van het bestuur en de oprichting van de stichting is het Energiedienstenbedrijf Gooi en Vechtstreek vanaf heden operationeel. Samen met bouwers, installateurs, Duurzaam Bouwloket, energiecoöperaties, opleidings- , kennis- en financiële instellingen wil men de verduurzaming van woningen in de regio versnellen.

Proces verduurzaming versnellen
In 2050 moeten pakweg 115.000 woningen in de regio zijn verduurzaamd. Om dit proces daadwerkelijk te versnellen hebben de regiogemeenten een jaar geleden opdracht gegeven voor de zogeheten ‘ketensamenwerking en de bundeling van de dienstverlening’. Uitgangspunt is dat de verschillende partijen, van informatievoorziening tot uitvoering, aan elkaar worden gekoppeld. 

Het afgelopen jaar leidde dat tot het Energiedienstenbedrijf Gooi en Vechtstreek. “Het verduurzamen van woningen vraagt om maatwerk voor de woningeigenaar, en tegelijkertijd om schaalvergroting om klimaatdoelstellingen te behalen. Met het Energiedienstenbedrijf bieden we beiden”, aldus wethouder Bart Heller en regionaal trekker van het programma Energietransitie. 

Samenwerken en versnellen 
Inwoners kunnen terecht bij het Duurzaam Bouwloket en energiecoöperaties voor onafhankelijke informatie en advies. Dat verandert niet. Maar door de samenwerking met bouw- en installatiebedrijven en kennisinstellingen moeten vervolgstappen naar betrouwbare uitvoering eenvoudiger worden. Vanuit het Energiedienstenbedrijf werken bouw- en installatiebedrijven ook samen om wijken op grotere schaal naar aardgasvrij en energieneutraal te kunnen renoveren.

(Tekst gaat verder onder de video)

Pilotproject verduurzamen met een VvE aan de Banckertlaan in Hilversum from Regio Gooi en Vechtstreek on Vimeo.

Ronald Cobben, directeur van Mokveld Bouw & Onderhoud en voorzitter van het bestuur van het Energiedienstenbedrijf: “We staan met elkaar voor de opgave om de CO2-uitstoot van woningen in de regio terug te dringen. Dat vraagt om slagkracht, innovatie en efficiëntie. Door met alle partijen in de keten samen te werken en afspraken te maken kunnen we versnellen.”

Belevingscentrum duurzaam bouwen en wonen 
De eerste resultaten van de samenwerking zijn er. In het pand van opleidingsinstituut Bouw- en installatie mensen Gooi en Vechtstreek in Bussum wordt op dit moment een Technisch Expertise Centrum ingericht. Huiseigenaren, studenten en de energiecoaches kunnen hier straks kennismaken met duurzame technieken en materialen. De ruimte is ook beschikbaar voor Verenigingen van Eigenaren, waarvan er in de regio nu zeventig zijn aangemeld voor een verduurzamingstraject.

Banckertlaan
Met een Verenging van Eigenaren van flatwoningen aan de Banckertlaan in Hilversum is een pilot gestart waarin twee regionale bouwbedrijven samenwerken. Daarbij worden modelwoningen ingericht met een alternatieve warmte-installatie. En samen met Hogeschool Utrecht wordt een innovatieaanpak opgesteld om kennis direct te kunnen toepassen in de praktijk. Het Energiedienstenbedrijf werkt ook met het Werkgeversservicepunt aan het begeleiden van inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt naar een (leer/werk-)baan binnen de sector energietransitie.


In de nieuwe aanbouw van opleidingsinstituut Bouw- en Installatiemensen Gooi en Vechtstreek wordt de aankomende maanden het Technisch Expertise Centrum ingericht. Dit wordt de thuisbasis van het Energiedienstenbedrijf Gooi en Vechtstreek en de plek waar o.a. studenten, huiseigenaren, Verenigingen van Eigenaren en energiecoaches kennis kunnen maken met de nieuwste duurzame technieken en materialen in de bouw. - Foto: Bouw- en Installatiemensen Gooi en Vechtstreek

Uit de krant