Afbeelding

De voordelen van duurzame energiebronnen

Advertorial

Hogere temperaturen, afnemende watervoorraden, opwarmende oceanen en onvoorspelbare weersomstandigheden zijn allemaal symptomen van klimaatverandering en opwarming van de aarde. Gelukkig zijn mensen innovatieve en ruimdenkende wezens. Slimme technologie en vooruitgang in de wetenschap hebben ons toegang gegeven tot informatie die ons bewust heeft gemaakt van het probleem en technologie waarmee iedereen kan helpen het probleem op te lossen. Hernieuwbare energie zoals zon, wind, waterkracht, geothermie en biomassa worden bijvoorbeeld gebruikt om onze elektriciteit volledig koolstofarm te maken en het broeikasgas dat onze atmosfeer aantast, te bestrijden. In dit artikel lees je wat de voordelen van deze duurzame energiebronnen zijn. 

Kostenefficiënt

Duurzame energie staat nog in de kinderschoenen. Naarmate meer bedrijven en grotere spelers de handen ineen slaan, wordt de technologie geavanceerder en commercieel beschikbaar. Door zijn snelle groei staat het bekend als een goedkope bron van elektriciteit. Grote oliemaatschappijen investeren nu in hernieuwbare energie en al snel zullen we veranderingen zien die kunnen helpen de elektriciteitsrekening voor mensen over de hele wereld te verlagen. Met behulp van duurzame energie kunnen we dus genieten van teruglopende energieprijzen

Oneindige toevoer

Omdat energie uit natuurlijke bronnen komt, laadt het zichzelf natuurlijk ook op. Dit is anders dan mijnbouw in kolen, olie en aardgas, waarbij dure bronnen en zwaardere machines nodig zijn en complexe deconstructie nodig is om in energie te worden omgezet. Fossiele brandstoffen leiden ook tot de vernietiging van natuurlijke hulpbronnen en habitats. Hernieuwbare energie is een stabielere bron die nooit opraakt en nooit zal leiden tot de vernietiging van natuurlijke elementen.

Zuiver en schoon

De verbranding van fossiele brandstoffen vervuilt de lucht die we inademen en het water dat we drinken. Om nog maar te zwijgen van het feit dat fossiele brandstoffen kernafval kunnen produceren. Steenkool geeft bijvoorbeeld grote hoeveelheden koolstofdioxide af aan de lucht. Dit zijn twee van de meest formidabele broeikasgassen, maar ze produceren ook kwik, lood en andere gevaarlijke metalen die verschillende gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken die tot vroegtijdig overlijden kunnen leiden. Hernieuwbare energie stoot geen vervuiling of afval uit. Het zorgt ervoor dat we allemaal schone lucht inademen en veilig water drinken.

Geen koolstofemissies

Volgens onderzoek aan Stanford University veroorzaakt olieproductie 10,3 gram uitstoot voor elke megajoule ruwe olie. De gemiddelde koolstofdioxidecoëfficiënt van stookolie met distillaat, zoals diesel en andere stookoliën, is 430,80 kg koolstofdioxide per vat van zo’n 160 liter. De uitstoot van kooldioxide is de belangrijkste oorzaak van de opwarming van de aarde en het broeikaseffect – het natuurlijke proces van de aarde om gas vast te houden om de wereld warm te houden. NASA ontdekte dat het kooldioxidegehalte in de atmosfeer al 650.000 jaar onder de 300 ppm is gebleven. In de afgelopen 50 jaar heeft het echter 400 ppm bereikt. Alleen al van juli 2020 tot juli 2021 is het CO2-niveau op aarde gestegen van 414,11 ppm naar 417,16 ppm.

Meer dan 1000 ppm kan duiden op een probleem met luchtcirculatie en frisse lucht in een gebouw. Voor de planeet zal 500 ppm de temperatuur op aarde verhogen met een paar graden, een niveau dat extreme weersomstandigheden en zeespiegelstijging zou veroorzaken die de wereldwijde voedselvoorziening zou verstoren en natuurlijke schade zou veroorzaken. Door hernieuwbare energie bij mensen thuis, op het werk, in de productie en op reis te hebben, kunnen we onze omgeving koolstofarmer maken en deze verstoringen voorkomen.

Uit de krant