In zijn nieuwjaarstoespraak roept burgemeester Broertjes op 'om het eerlijke gesprek te voeren op basis van feiten'.
In zijn nieuwjaarstoespraak roept burgemeester Broertjes op 'om het eerlijke gesprek te voeren op basis van feiten'. Foto: Bastiaan Miché
video

Broertjes: 'Echt verbinding maken sleutelbegrip voor politiek en bestuur'

Algemeen

HILVERSUM - Inwoners niet enkel laten schieten op een eigen voorstel, maar al vanaf het begin betrekken bij de planvorming. Hilversum doet dat voorzichtig al bij de herontwikkeling van de spoorzone of bij de plannen van het stationsgebied, maar als het aan burgemeester Pieter Broertjes ligt dan mag de gemeente best nog een stap verder zetten. Dat vereist wél bestuurlijk lef. Daar ligt een taak voor het nieuwe college.

Neem bijvoorbeeld de verkeerssituatie bij de kleine spoorbomen. Een eeuwigdurend probleem, waar maar geen goede oplossing voor handen lijkt. Wat de burgervader betreft, zet de gemeenten daar tientallen omwonenden met deskundigen bij elkaar. “Geef ze bijvoorbeeld tien dagen en zeg: los het maar op”, aldus Broertjes tijdens het eindejaarsgesprek met deze krant in samenwerking met GooiTV.

Afhaken
Hiermee wil de burgemeester de betrokkenheid van de inwoners vergroten en tegelijkertijd aangeven dat hun input waardevol is en dat er serieus geluisterd en gekeken wordt naar de inbreng van onderop. Het is een antwoord op de democratische ondermijning die Broertjes signaleert. Hij constateert dat de mensen steeds vaker afhaken, bestuurders en politiek de rug toekeren. Verbinding maken is het adagium, zoals naar zijn mening al enigszins gebeurt bij de spoorzone.

Andere manier
Deze experimentele bestuurlijke aanpak vergt moed, zo geeft hij aan. Zelf ziet Broertjes dit als een bestuurlijke opdracht. Eén waar hij de zes wethouders op attendeert. “Wij moeten laten zien dat we het echt op een andere manier willen aanpakken”, meldt hij stellig. “Wij gaan dat gesprek en die dialoog aan. Niet voor de vorm, maar echt voor de inhoud. Voor het betere product en het betere verhaal.”

Lees verder in de digitale editie

Uit de krant