Meer dan half miljoen euro aan subsidie naar Dutch Media Foundation in 2017 en 2018
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226589&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=gooieneembode.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=120" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Dudok in Concert in 2017.
Dudok in Concert in 2017. (Foto: Bastiaan Miché)

Meer dan half miljoen euro aan subsidie naar Dutch Media Foundation in 2017 en 2018

HILVERSUM - In hoeverre is het integer om actief lid te zijn als bestuurder van een stichting die diverse evenementen verzorgt en daarvoor subsidie vraagt aan de gemeente en tegelijkertijd wethouder Evenementen, Media, Cultuur, Economie en tot en met juni 2018 ook Financiën te zijn? Dat is de hoofdvraag die voorligt en maandag is aangekaart door 22 Hilversummers en blijkbaar eerder al door een andere melder.

Stadsfonds
Daar komt bij dat wethouder Wimar Jaeger als lid van de raad van advies van Stadsfonds Hilversum advies heeft mogen geven over het wel of niet verstrekken van een financiële bijdrage aan deze evenementen. In april 2017 is het bestuur van het fonds akkoord gegaan met een geldsom van 70.000 euro voor het vijverconcert dat plaatsvond op woensdag 6 september.

Inhuur
Uit navraag bij de gemeente blijkt dat er in totaal in 2017 en 2018 520.092 euro subsidie verstrekt is aan de projecten van de Dutch Media Foundation (DMF). Twee jaar terug is 118.750 euro uitgekeerd aan de stichting voor de Dutch Media Week (DMW) en 183.250 euro aan Dudok in Concert. Dat laatste bedrag is opgedeeld in 90.000 euro subsidie, 30.000 garantstelling, 55.000 euro voor inhuur en nog eens 3.250 euro voor overige zaken. In 2018 is 218.092 euro uitgekeerd aan DMF voor het Hilversumse mediafestival.

Nevenfunctie
In de afgelopen jaren heeft Jaeger drie keer de kans gehad deze nevenfunctie te melden. Twee keer in 2017: bij het voornemen deze nevenfunctie te aanvaarden en nadat het college alle bijbanen (bezoldigd en onbezoldigd) tegen het licht hield nadat SP-wethouder Arjo Klamer het verwijt kreeg zich meer bezig te houden met zijn nevenfuncties dan met zijn baan voor de gemeente. In juni 2018 had hij dat bij het opnieuw aantreden als wethouder in zijn geloofsbrieven moeten aangeven. Dat is allemaal niet gebeurd.

Statuten
Dan blijft nog open hoe de benoeming in het bestuur van de DMF tot stand is gekomen. Daar is nog veel onduidelijk over. Uit de opgevraagde statuten van de stichting, die in maart 2017 gewijzigd zijn, staat vermeld dat het college van burgemeester en wethouders één lid van het bestuur benoemt. Daarin staat niet dat het een wethouder moet zijn. Het tegenovergestelde is overigens ook niet vermeld. Als B en W inderdaad Jaeger hebben aangewezen als secretaris dan moet daar een collegebesluit van zijn.

Collegebesluit
Deze beslissing is niet terug te vinden bij het napluizen van de openbare besluiten tussen 2016 en medio september 2017. Dat kan een aantal dingen betekenen: dat het geen openbaar besluit is maar dat het college hier wel degelijk van af zou moeten weten, of dat de D66-wethouder op eigen houtje gehandeld heeft. Tijdens het telefoongesprek dat vorige week woensdag met de wethouder gevoerd is, gaf Jaeger zelf aan op verzoek van stichtingvoorzitter Jan Slagter in het bestuur zitting te hebben genomen.

Opvragen
De krant heeft bij de gemeente het collegebesluit, de ambtelijke uitleg en de brief die naar DMF gestuurd moet zijn als er sprake is van een collegebenoeming, opgevraagd. Daar kan geen gehoor aan worden gegeven, luidt de uitleg, omdat het vooronderzoek inmiddels loopt.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226589&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=gooieneembode.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=120" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13371746&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=gooieneembode.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=120" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>