De politie heeft dit vanaf mei dit pand gehuurd voor een aantal jaar.
De politie heeft dit vanaf mei dit pand gehuurd voor een aantal jaar. (Foto: Bastiaan Miché)

Sirenes moeten straks niet te horen zijn in West-Indische buurt

HILVERSUM - Sirenes moeten niet te horen zijn in de West-Indische buurt straks als het politiebureau aan de Bonairelaan geopend is. Dat blijkt uit de verslaglegging van een onderhoud dat Politie Midden-Nederland met enkele buurtbewoners gevoerd heeft in juni.

Uit dit verslag blijkt tevens dat de verhuizing naar de Bonairelaan 4 niet voor 2020 op stapel staat. Verder is het de bedoeling dat het pand 24 uur zeven dagen per week in gebruik is met wisselende bezetting en dat de sirenes van de politieauto's niet in de wijk zullen klinken.

Aangifte
Op dit nieuwe onderkomen kunnen aangiftes op afspraak worden gedaan. De verwachting is dat het gemiddeld om zo'n acht tot tien aangiftes per dag gaat, naast de mogelijkheid van aangifte doen in het centrum. Het idee is dat er een dependance ergens in dat centrum komt - waar is nog niet bekend - als het Groestpand tegen de vlakte gaat.

Bestemmingsplan
Hilversums Belang is in de materie gedoken van de voorgenomen verhuizing van de politie naar de Bonairelaan 4. De partij, waarvan een commissielid in de West-Indische buurt woont, meent dat het huidige bestemmingsplan Van Riebeeck/Bonairelaan deze overgang niet toestaat. Het gebouw heeft de bestemming 'kantoor'.

Maatschappelijk
"Het pand heeft dus niet de voor de politie benodigde en gebruikelijke bestemming maatschappelijk'", zo schrijft Blok aan het college van burgemeester en wethouders. Van hen wil hij weten of er een bestemmingsplanwijziging nodig is en of daar al sprake van is.

200 man
Tevens blijkt uit bestemmingsplan (onderdeel Wonen) dat een bedrijfsactiviteit onder meer geen nadelige gevolgen mag hebben op de normale verkeersafwikkeling. Extra verkeersbelasting en het karakter van de woonwijk mogen niet worden aangetast. Hilversums Belang plaatst daar grote vraagtekens bij als er straks zo'n 200 man werkt en politieauto's komen en gaan.

Vertraging
De politie bevestigt na vragen van deze krant dat de afdeling Huisvesting het pand aan de Bonairelaan inderdaad heeft gehuurd. Het is nog niet definitief welke politie-onderdelen hier komen. Dat hangt samen met de inmiddels flink vertraagde nieuwbouwplannen van de Groest. Op z'n vroegst betrekken de drie meldkamers van Midden-Nederland (Naarden, Lelystad en Utrecht) het nieuwe pand met ondergrondse parkeervoorziening pas in 2024.

Alternatieven
Doordat het nieuwe bureau er twee jaar later is dan verwacht, heeft de politie in overleg met de partners van Meldkamer besloten eerst terug te gaan naar de tekentafel om alternatieven te onderzoeken. Als er duidelijkheid is over de Groest dan volgt invulling van de Bonairelaan.

Goede relatie
"Zodra dit duidelijk is, zullen wij hierover communiceren met de diverse betrokkenen", aldus de politie, die in een brief van 14 juni aan de buurt aangeeft waarde te hechten aan een goede relatie met de omwonenden.

Meer berichten