D66: 'Hart voor Hilversum is realiteit uit oog verloren met kappen-motie'
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226589&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=gooieneembode.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=120" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Vorige week is de bomenkap in Monnikenberg al begonnen. Later zou dit Anna's Hoeve moeten gaan plaatsvinden vanwege de aanleg van de HOV-busbaan.
Vorige week is de bomenkap in Monnikenberg al begonnen. Later zou dit Anna's Hoeve moeten gaan plaatsvinden vanwege de aanleg van de HOV-busbaan. (Foto: Provincie Noord-Holland)

D66: 'Hart voor Hilversum is realiteit uit oog verloren met kappen-motie'

HILVERSUM - In de welbekende Hilversumse wandelgangen zong al rond dat de 'kappen met kappen-motie' van Hart voor Hilversum slecht viel bij de coalitiepartners. D66 Hilversum spreekt dat nu hardop uit. De Democraten vinden dat de grootste partij van Hilversum de verantwoordelijkheid moet nemen en zich moet houden aan gemaakte afspraken over de aanleg van de HOV en de gevolgen die daarmee gepaard gaan.

"Bij besturen hoort ook het nemen van verantwoordelijkheid en het inhoud geven aan betrouwbaarheid van de overheid. Dat is een politieke realiteit die met deze 'kappen-motie' uit
het oog is verloren", meldt de D66-fractie.

Monnikenberg
Namens Hart voor Hilversum pleit Regie Redmeijer vanavond tijdens de raadsvergadering ervoor dat de voorgenomen bomenkap in Anna's Hoeve opnieuw onder de loep genomen moet worden en daarmee komt de kap, die al begonnen is in Monnikenberg, stil te liggen. 

2015
D66 wijst erop dat het besluit om een vrije busbaan langs het spoor te realiseren in 2015 genomen is. De meerderheid van de raad  ziet meer heil in een bundeling van de infrastructuur Trein, bus, auto). Dat betekent meer bomen die gekapt moeten worden, maar levert Hilversum 'wél meer ononderbroken nieuwe natuur op, ook in de wijk', aldus D66. 

Ophef
Dat besluit in 2015 is overigens niet zonder slag of stoot genomen. Destijds stemde coalitiegenoot SP tegen en GroenLinks voor. Dat leidde tot de nodige ophef. Hart voor Hilversum is overigens altijd fel tegenstander geweest van het HOV-tracé.

Woord houden
Maar in het coalitieakkoord hebben 'Hart', D66, VVD en GroenLinks opgenomen dat de vier verder gaan met diverse ontwikkelingen, waaronder de opknapbeurt van het stationsgebied én de aanleg van de HOV. Onder het adagium 'afspraak is afspraak' vindt D66 dat de coalitiegenoot nu woord moet houden.

De pijn
"In zo'n akkoord zitten voor alle partijen plussen en minnen, maar de belangrijkste waarde is dat je een aantal stevige afspraken maakt over de onderwerpen waarover je het aan de voorkant, tijdens de verkiezingscampagne, niet eens bent. En hier zit wat D66 betreft de pijn", is te lezen in het persbericht van de Democraten.

Duur grapje
Tevens meldt de fractie dat de consequenties van de moties niet goed doordacht zijn. Niet alleen verbreekt 'Hart' hier een harde coalitieafspraak, maar kan dit voorstel voor Hilversum een heel duur grapje worden. "Bij uitstel of afstel tientallen miljoenen euro's zal kosten. Want 'het bonnetje', van dit overigens provinciale project, waarin ook andere regiogemeenten participeren, wordt dan bij Hilversum neergelegd.

Petitie
Hart voor Hilversum is niet de enige die iets anders wil. Al een paar weken is er een online petitie gaande. Jeroen Pater, oud-commissielid van 'Hart', is daar de initiator van. Meer dan 6.000 handtekeningen zijn opgehaald en die worden vanavond om 19.00 uur, een uur voordat de raadsvergadering begint, aangeboden in het raadhuis.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226589&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=gooieneembode.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=120" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13371746&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=gooieneembode.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=120" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>