Relatief veel werkende armen in Hilversum
'Armoede is onwenselijk.' Volgens wethouder Wolthers doet het college er alles aan om armoede te bestrijden.
'Armoede is onwenselijk.' Volgens wethouder Wolthers doet het college er alles aan om armoede te bestrijden. (Foto: Bastiaan Miché)

Relatief veel werkende armen in Hilversum

HILVERSUM - "Het is een misvatting dat ons armoedebeleid niet goed is. Als je arm bent in Hilversum dan hebben we hier echt goede voorzieningen", aldus D66-wethouder Annette Wolthers van Werk en Inkomen. Toch is het aantal minimahuishoudens gestegen de afgelopen jaren. 

De Democrate is achter het verhaal van de cijfers gedoken. Uit de gemaakte analyse blijkt dat in Hilversum veel zzp'ers en mensen met praktisch werk het financieel zwaar hebben.

Hoewel de politiek in Hilversum voor de zomer al akkoord is gegaan met nieuw beleid, waaronder andere maatregelen in de schuldhulpverlening, het minimabeleid en de inzet om meer mensen uit de bijstand aan het werk te krijgen, is er extra inspanning nodig om vooral de zelfstandigen zonder personeel (zzp) en bij praktisch opgeleiden - denk aan mensen die in een fabriek werken - te helpen. 

Hoogste prioriteit
Wolthers benadrukt dat armoedebestrijding sowieso de hoogste prioriteit heeft bij het college van burgemeester en wethouders, maar nu duidelijk is waar de meeste pijn zit, kunnen er concrete stappen gezet worden. Zo gaat Hilversum meer letten bij promotie en acquisitie van nieuwe bedrijven of er ook voldoende werkgelegenheid is voor praktijkgeschoolden.

Daarnaast heeft de gemeente zich al aangesloten bij diverse projecten, zoals House of Skills en TechConnect, die om- en bijscholing faciliteren. Vanaf 2020 is geld beschikbaar gesteld om de samenwerkingsagenda met het MBO-college uit te voeren. 

Betere aansluiting
Daarmee moet talentontwikkeling gestimuleerd worden, moet een betere aansluiting komen op de arbeidsmarkt voor mensen met praktisch werk en zorgen dat vmbo-leerlingen niet meteen instromen op de arbeidsmarkt maar eerst een (hogere) startkwalificatie behalen. En als laatste heeft Hilversum een subsidie verworven bij het Europees Sociaal Fonds om praktijkgerichte flexwerkers/zzp'ers in de mediabedrijven te ondersteunen bij om- en bijscholing.

Begin oktober ontstond er veel consternatie over de groeiende armoede in Hilversum. Uit de Armoedemonitor Hilversum bleek dat het aantal minimahuishoudens tussen 2015 en 2018 is gegroeid van 3.487 naar 3.900. Terwijl uit het rapport Armoede in kaart 2019 van het Sociaal Cultureel Planbureau bleek dat landelijk gezien de armoede daalt. Dat leidde tot meer vragen vanuit de Hilversumse politiek, de vraag naar een goede analyse van de Hilversumse situatie en naar een snelle en passende oplossing. Hilversums Belang en de SP hebben hiervoor de motie Keer het tij ingediend in de gemeenteraad.

Op de goede weg
Met de besluiten van voor de zomer en de extra maatregelen voor de zogeheten 'werkende armen' meent Wolthers op de goede weg te zijn om het aantal armen te laten dalen. "Er ligt een uitgebreid en samenhangend pakket om de armoede in Hilversum gedegen aan te pakken. Met het samen met de raad op te stellen dashboard sociaal domein houden we de ontwikkeling van de armoede in Hilversum goed in de gaten, zodat we tijdig kunnen ingrijpen", meldt ze tot slot.

Meer berichten