Foto: Bastiaan Miché

Sint Vituskerk kleurt dagje rood

HILVERSUM - Terwijl deze dagen meerdere panden in Hilversum oranje kleuren en daarmee aandacht vragen om geweld tegen vrouwen te stoppen, krijgt ook de St. Vituskerk een kleur. Deze kleurt morgen - woensdag 27 november - rood.

Naast de Hilversumse kerk gaan nog 43 andere kerken in Nederland op rood. Dat heeft alles te maken met #RedWednesday. Zij vragen aandacht voor het recht op vrijheid van godsdienst voor mensen van alle religies.

Kerk in Nood wil met deze actie mensen bewust maken van de vervolging van gelovigen en oproepen tot tolerantie en respect voor gelovigen en tussen geloofsgroepen. Tevens zegt de organisatie 'de feiten van christelijke vervolging op een eerlijke en feitelijke manier' te presenteren. Daarmee wil zij geen afbreuk doen aan andere geloofstradities, maar benadrukt Kerk in Nood hoe het bouwen van bruggen en de interreligieuze dialoog een middel is om vrede tussen geloofsgroepen tot stand te brengen. 

Meer berichten