Op het Media Park komt een proef om het 5G-probleem op te lossen
Op het Media Park komt een proef om het 5G-probleem op te lossen (Foto: Bastiaan Miché)

Gezondheidsrisicio's 5G nog onduidelijk; wel gevolgen voor media-industrie

HILVERSUM - Het is nog onduidelijk wat de gezondheidsrisico's zijn van het supersnelle 5G-netwerk. Duidelijk is wel dat 5G consequenties heeft voor de media-industrie, schrijft het Hilversumse college van burgemeester en wethouders (B en W). 

De 5G-technologie, de opvolger van de huidige 4G-techniek, moet ervoor zorgen dat ook in de toekomst de steeds groter wordende hoeveelheid apparaten, sensoren (Internet of Things), data en beelden kunnen blijven versturen. De veiling van een deel van de 5G frequenties start medio dit jaar. Hilversum is zeker geïnteresseerd. "De gemeente graag meewerken aan nieuwe ontwikkelingen en toetst die altijd aan bestaande kaders, kijkt naar draagvlak en mogelijke gezondheidseffecten", schrijven B e W.

Onduidelijk is nog wat voor gevolgen 5G heeft voor ieders gezondheid. Ook in de gemeente Hilversum worden hierover vragen gesteld, schrijven B en W. In het tweede kwartaal moet de Gezondheidsraad, de adviesraad van de regering, hier meer duidelijkheid over geven. Wel zijn Hilversum, Huizen de GGD en het Kennisplatform Elektromagnetische druk doende met de organisatie van een informatiebijeenkomst binnenkort over de ontwikkelingen rond 5G en de mogelijke consequenties voor de gezondheid. 

Duidelijk is wel dat het netwerk gevolgen heeft voor de media-industrie. Er gaat namelijk geschoven gaat worden met frequenties. "Daardoor krijgen met name facilitaire en productiebedrijven een probleem met hun bedrijfsvoering", aldus B en W. "Simpel gezegd wordt de ruimte om draadloos te communiceren beperkt. Draadloze microfoons en zenders lopen het risico uit te vallen waardoor de productie van uitzendingen in gevaar komt."

Om die reden komt er een proef op het Media Park onder andere met NEP en Ziggo om na te gaan hoe dit probleem is op te lossen en welke mogelijkheden de 5G technologie hiervoor kan bieden. De resultaten daarvan zijn uiteindelijk voor de gehele media industrie van belang.

Meer berichten