De huidige situatie is volgens niet bepaald overzichtelijk.
De huidige situatie is volgens niet bepaald overzichtelijk. (Foto: Gemeente Hilversum)

Herinrichting kleine spoorbomen én nieuw viaduct Johannes Geradtsweg

HILVERSUM - De Spoorwegovergang kleine spoorbomen gaat op termijn geheel dicht voor al het gemotoriseerd verkeer. Voor (brom)fietsen en voetgangers blijft de spoorwegovergang na de herinrichting open.

Met dit besluit wil het college van burgemeester en wethouders de verkeersveiligheid op en rond de kleine spoorbomen structureel verbeteren. De verkeersveiligheid op dit punt is al jarenlang een heet hangijzer. 

De verschillende weggebruikers (auto’s, vrachtauto’s, bussen, motoren, (brom)fietsen, voetgangers) die van alle kanten de overwegoversteken en elkaar daarbij op een beperkte ruimte kruisen, zorgen voor gevaarlijke verkeerssituaties. Vele (bijna)ongelukken en aanrijdingen op de kruisingen aan beide zijden van de overgang zijn daar het gevolg van. 

Daar komt bij dat de spoorbomen een kleine 25 minuten per uur gesloten zijn wat tot opstoppingen aan weerszijden van de overweg leidt. Reden voor zowel B en W als Prorail (verantwoordelijk voor de veiligheid op het spoor) voor actie.

Sinds 2017 zijn er verschillende onderzoeken geweest naar een oplossing. Daarbij stonden twee opgaven centraal: het vergroten van de verkeersveiligheid en het verbeteren van de doorstroom van de weggebruikers. Met deskundigen en bewonersgroepen zijn tal van opties bekeken. 

Uiteindelijk bleven er drie varianten over. Bij twee varianten (KL26 en KL28) werd het aantal rijrichtingen voor autoverkeer beperkt, bij de derde (KL29)verdwijnt al het gemotoriseerd verkeer van de overweg. Deze laatste variant heeft de voorkeur van de Klankbordgroep “Wijkverkeer Kleine Spoorbomen”, waarin bewoners rondom de overweg zitting hadden.

Op basis van de adviezen van bewoners en van meerdere deskundigen is de keuze gemaakt om de kleine spoorbomen geheel te sluiten voor autoverkeer omdat dit het meest effectief is. Deze keuze betekent een aanzienlijke vermindering van het aantal gevaarlijke kruisende bewegingen tussen auto’s enerzijds en(brom)fietsen en voetgangers anderzijds. Daarnaast moet de doorstroming van het verkeer aan beide zijden van de overweg verbeteren en het sluipverkeer in de wijken rondom het spoor afnemen. Om die redenen volgen zowel het college van B en W als ProRail het advies.

In de nieuwe situatie krijgt de Kleine Spoorbomen gescheiden voetgangers- en (brom)fietspaden. In noodsituaties kunnen politie en ambulances via deze paden gebruik blijven maken van deze overgang. Al het andere verkeer moet gebruik gaan maken van de Beatrixtunnel of het spoorviaduct aan de Buitenring-Noord (Johannes Geradtsweg) om het spoor te kruisen. 

Om de verkeerstoename op de nu al drukke Buitenring-Noord op te kunnen vangen, wordt het spoorviaduct daar aangepast en komt er een nieuw viaduct voor (brom)fietsers en voetgangers. Daarnaast zal worden ingezet op verbetering van de doorstroming op de Johannes Geradtsweg door maatregelen bij het Den Uylplein.

De feitelijk realisatie van de herinrichting van de Kleine Spoorbomen gaat niet eerder dan begin 2022 van start. Eerst moet er nu een ontwerp worden gemaakt, waarbij bewoners ook weer nauw worden betrokken. En ook moet eerst de Oosterengweg weer open voor het verkeer na afronding van het werkzaamheden rondom de HOV-busverbinding in ’t Gooi. 

De keuze van B&W wordt op 18 maart voorgelegd aan de raadscommissie en op 1 april voorgelegd aan de gemeenteraad die er het laatste woord over heeft.

Meer berichten