Afbeelding
Fotro: Margot Brakel

Integraal onderhoud voor al het bezit van Dudok Wonen

Algemeen

HILVERSUM - Dudok Wonen, Aalberts Bouw, Coen Hagedoorn Bouwgroep en Van der Leij Bouwbedrijven hebben de intentieovereenkomst Bewoner & Onderhoud ondertekend. Hiermee sprelen ze uit om gezamenlijk alle vormen van onderhoud aan de woningen en panden van Dudok Wonen integraal te gaan uitvoeren. De uitvoering gaat in 2021 gefaseerd van start. Vanaf 2022 wordt al het woningbezit op deze manier onderhouden.

Op dit moment onderhouden ongeveer vijftien verschillende aannemers de panden en woningen van Dudok Wonen. Onderhoud is grofweg te verdelen in drie soorten: dagelijks onderhoud (bijvoorbeeld kleine reparaties), planmatig onderhoud (periodieke werkzaamheden, zoals schilderwerk) en mutatie onderhoud (onderhoud dat plaatsvindt op het moment dat een woning vrijkomt). Vanaf 1 januari 2021 zijn de drie samenwerkingspartners verantwoordelijk voor al het dagelijks en mutatie onderhoud. Vanaf 1 januari 2022 komt planmatig onderhoud daar ook bij.
Het totale woningbezit van de corporatie is daarvoor verdeeld in drie gebieden. Iedere aannemer wordt verantwoordelijk voor al het onderhoud in één gebied. De komende maanden werken de partijen de samenwerking verder uit om op 1 januari 2021 gefaseerd aan de slag te kunnen.

Meer efficiency en snellere doorstroom

Omdat straks per gebied één aannemer verantwoordelijk wordt voor al het onderhoud, kunnen de verschillende soorten onderhoud op elkaar worden afgestemd en efficiënter worden uitgevoerd. Wat er bijvoorbeeld voor zorgt dat woningen sneller de verhuur in kunnen. Dat heeft een gunstig effect op de woningnood, vertelt Robert Jan Sliep, directeur Woonbedrijf van Dudok Wonen: “Als een woning leegkomt, dan wil je die zo snel mogelijk beschikbaar hebben voor een nieuwe bewoner. Op het moment dat je snel kunt handelen en de deskundigheid gebruikt van de mensen die het pand beheren, kun je veel sneller werken.” Sliep benadrukt dat de bewoner centraal staat in het project. “Als we intern efficiencyslagen maken, dan is dat mooi meegenomen. Maar het vertrekpunt is natuurlijk de vraag hoe we onze klanten beter en sneller kunnen bedienen. Dat gaan we doen door de expertise van onze samenwerkingspartners optimaal in te zetten.”

Aannemers

Aan de hand van een uitgebreide selectieprocedure, waarbij verschillende stakeholders waren betrokken, zijn de drie samenwerkingspartners geselecteerd voor deze duurzame samenwerking. Aalberts is een bekende bij Dudok Wonen en voert op dit moment al verschillende vormen van onderhoud uit. “Uit ervaring weten we dat bewoners best wel eens hinder ervaren rondom het onderhoud aan en in hun woning,” vertelt Kees de Niet, commercieel manager bij Aalberts. “Binnen één complex lopen veel verschillende aannemers rond. Wat straks echt anders gaat, is dat we het onderhoud veel beter kunnen plannen en daarbij de wensen en behoeften van bewoners centraal kunnen stellen. Waardoor de overlast stukken minder zal zijn.” 

Dosis lef

Roel-Jan Koelewijn, technisch directeur bij Coen Hagedoorn, prijst de woningcorporatie voor haar lef: “We werken bij veel corporaties door heel Nederland, maar deze integrale aanpak is echt uniek. Het vraagt wederzijds vertrouwen en een gezonde dosis lef van Dudok Wonen. Wat ik persoonlijk zo mooi vind, is dat je als verantwoordelijk aannemer meer commitment krijgt met het complex of pand. Ga maar na: als we het werk bij planmatig onderhoud niet goed doen, dan krijgen we dat vanzelf terug in het dagelijks onderhoud. Dat wil je natuurlijk niet.” 

Samenwerking is must

Het woningbezit van Dudok Wonen is verdeeld in drie gebieden. Per gebied wordt één aannemer aangesteld voor al het onderhoud. Tussen de partijen onderling is samenwerking een must, zegt ook Rob van der Leij, algemeen directeur bij Van der Leij: “Voor ons allemaal is dit een nieuwe manier van werken. We hebben elkaar nodig en moeten van elkaar leren. We zullen dan ook zeker met elkaar optrekken en onze ervaringen delen. Bijvoorbeeld rondom de planning, communicatie en inkoop van materialen.” 

Duurzaamheid

Binnen Bewoner & Onderhoud heeft duurzaamheid speciale aandacht. Een aanzienlijk deel van de duurzaamheidsopgave, een duurzame woningvoorraad in 2050, kan worden gerealiseerd vanuit de verschillende vormen van onderhoud. Maar dan wel met zo min mogelijk overlast voor de bewoners. Met de nieuwe werkwijze kunnen alle vormen van onderhoud optimaal op elkaar worden afgestemd en uitgevoerd. Het is bij uitstek de kans voor de samenwerkingspartners om in het onderhoud ook de duurzaamheidsopgave integraal uit te voeren.

Regievoerder

Vanaf 1 januari 2021 gaan de drie samenwerkingspartners per gebied van start met al het dagelijks en mutatie onderhoud. Voor het planmatig onderhoud worden pilot complexen aangewezen, wat ook in 2021 wordt uitgevoerd. Gevolgd door een totale verantwoordelijkheid voor al het onderhoud vanaf 2022. “De bewoners gaan hier echt iets van merken,” vertelt Jolanda Heimans, manager Onderhoud en Ontwikkeling bij Dudok Wonen. “Ze worden bijvoorbeeld veel sneller geholpen. Er is straks één aanspreekpunt en een verzoek of klacht kan direct worden opgepakt. Dat is nu nog anders, want aannemers zijn op dit moment afhankelijk van een opdracht of goedkeuring van Dudok Wonen. Doordat onze rol verschuift van opdrachtgever naar regievoerder, krijgen de aannemers aanzienlijk meer verantwoordelijkheid. Wat maakt dat zaken sneller en efficiënter worden uitgevoerd.” 

 

 

 

Uit de krant

Uit de krant

Logo
Afbeelding
Aanbieder Check zal gefaseerd 200 tweewielers aanbieden Behalve de gifgroene is er nu ook de paars-witte elektrische deelscooter in Hilversum Bedrijven 30 jun, 14:00
Logo
Afbeelding
'Na vijf jaar is het tijd voor weer wat anders', aldus eigenaar Baki Cinar Uit zijn voegen barstende BAAK sluit deuren Mensen 30 jun, 11:00
Afbeelding
De wolf op bezoek Column GNR 30 jun, 08:45
Logo
Afbeelding
Ook geen stoplichten met drukknopjes of extra zebrapaden Moet 30km-zone rondom scholen de standaard regel zijn? Nee, vindt het Hilversumse college Politiek 29 jun, 19:00
Logo
Afbeelding
Man wel veroordeeld voor bedreiging en verboden wapenbezit Rechtbank: geen bewijs voor poging doodslag in G Spot Politie 29 jun, 15:00
Afbeelding
Nieuw festival OPEN035 als ‘hernieuwde kennismaking tussen Hilversummers en culturele instellingen’ Cultureel 29 jun, 13:53
Logo
Afbeelding
Boerenprotest op parkeerplaats bij gemeentehuis in Bussum Boer Frans Jan ter Beek: ‘Het gevolg zal uitkopen zijn, maar ik ga niet weg!’ Bedrijven 29 jun, 13:30
Logo
Afbeelding
Man vernielde die nacht ook drie auto's Hilversummer hoogstwaarschijnlijk onder invloed van drugs tijdens stichten van vijf branden Politie 29 jun, 11:05
Voorproefje Gooieneembode Extra? Schrijf je in voor de dagelijkse nieuwsbrief