Wethouder kraakt rekenkamerrapport Uitvaartstichting Hilversum
Foto: Bastiaan Miché

Wethouder kraakt rekenkamerrapport Uitvaartstichting Hilversum

  Bedrijven

HILVERSUM - Wethouder begraafplaatsen Arno Scheepers heeft met de nodige verbazing kennis genomen van de uitkomsten van het rekenkamerrapport over de in 2016 in het leven geroepen Uitvaartstichting en de bouw van het crematorium bij Zuiderhof. "Het is juist een heel positief verhaal."

De conclusies uit dat rapport waren keihard. Zo was bij de verzelfstandiging van de stichting sprake van een onzorgvuldig en overhaast proces, was de gemeenteraad verkeerd geïnformeerd (het jaarlijks verlies op begraven zou minder groot zijn dan was voorgesteld) en loopt de gemeente financiële risico's. Het is onduidelijk wat de verzelfstandiging van begraven en cremeren de gemeente heeft gekost en in de toekomst nog zal gaan kosten, aldus het door de gemeenteraad ingestelde en onafhankelijke orgaan. 

Fundamenteel
Doorgaans neemt het college van burgemeester en wethouders bij een rekenkameronderzoek de conclusies en aanbevelingen voor een groot deel over. Dat is nu allesbehalve het geval. "Onze mening wijkt fundamenteel af van het standpunt van de rekenkamer", aldus de wethouder. 

Scheepers geeft nog wel toe dat de verzelfstandiging - na de lange discussie tijdens de crisisjaren daarvoor over de realisatie van een duur crematorium - van de stichting te snel is gegaan. Er was weliswaar veel politieke druk, maar er was nog onvoldoende nagedacht over de huisvesting, de achterstand van het archief en de aanwezigheid van asbest. "Die conclusie delen we."

Flinke kostenpost
Maar daar houdt het dan ook wel zo'n beetje bij op. Scheepers kraakt de bewering dat de verliezen minder groot zouden zijn dan beweerd. Want hoewel het in de jaren 2012-2016 op het oog meeviel, waren begraafplaatsen in 2010 en 2011 met verliezen van respectievelijk 224.000 euro en ruim vier ton een flinke kostenpost. "Vervolgens verhoogden we de tarieven met 4,5 procent en dat leidde tot incidentele voordeeltjes, maar feit is dat er structureel minder wordt begraven en het dus fundamenteel verliesgevend was. De business case van de Uitvaartstichting staat als een huis."

Ook als het gaat om de financiële risico's kraakt Scheepers de rekenkamerconclusies. Als de stichting in financieel zwaar weer zou verkeren, heeft de gemeenteraad daar altijd iets over te vinden voordat er extra gelden naartoe zouden gaan. Maar vooral, aldus de wethouder, als het gaat om de centjes is alles pico bello. Vooraf dacht men dat de stichting pas na drie jaar zwarte cijfers zou realiseren, maar die zwarte cijfers waren er al in 2017 en nu ook in 2018, aldus een trotse Scheepers. "Het gaat heel goed."

Huisvestingsprobleem
En dus is er dit jaar al ruimte om de begraafplaatsen Noord en Zuiderhof op te knappen (asbest). Ook voor de Bosdrift zijn er plannen, maar hier is het achterstallig onderhoud veel groter. Daarvoor is een fundamentele ingreep nodig, vertelt Scheepers, en dus is dat nog even sparen. Wel wordt er zo snel mogelijk gezocht naar een oplossing voor het huisvestingsprobleem van de werknemers van de stichting.

Meer berichten