Foto's: Bastiaan Miché

Hoogvliet moet met oplossing komen voor verkeer op Bosdrift

  Bedrijven

HILVERSUM - Voordat Hoogvliet winkelcentrum Chatham verruilt voor de Stamgarage moet de supermarkt zelf oplossingen aandragen voor het vermoedelijke verkeersprobleem. Bij een verhuizing naar het pand aan de Bosdrift is de verwachting dat onder meer de parkeerdruk flink toeneemt.

Het college van burgemeester en wethouders staat positief tegenover het gewenste nieuwe onderkomen van de supermarkt. Daar stellen B en W wel enkele voorwaarden aan, zo blijkt uit de voorlopige besluitenlijst van het college. Een van de eisen is dat de zorgen en de bezwaren van omwonenden in kaart worden gebracht en dat Hoogvliet zorgt voor oplossingen.

Bij een vertrek uit Chatham aan de Admiraal de Ruyterlaan vrezen bewoners voor verloedering van het huidige winkelcentrum en is de verwachting dat de verkeers- en parkeerdruk op en rond de Bosdrift enorm toeneemt en dat er geluidsoverlast ontstaat bij het laden en lossen. Deze te verwachten problemen moet Hoogvliet zelf tackelen. Een van de voorwaarden is dat er extra aandacht moet zijn voor verkeersveilige situaties voor schoolgaande kinderen.

Hoogvliet wil de winkel uitbreiden. Op de huidige locatie aan de Admiraal de Ruyterlaan is daar geen ruimte voor. "Verplaatsing naar een andere locatie wordt gezien als de beste oplossing. Het is belangrijk dat de buurtvoorziening in Hilversum-Zuid blijft", is te lezen in het collegebesluit. Wel moet de supermarkt zorgen voor concrete invulling in Chatham.

De Stamgarage. 

Meer berichten