Afbeelding
Foto: Dudok Wonen.

Dudok Wonen start nieuwe manier van samenwerken met onderhoudspartners

Bedrijven

HILVERSUM - Een vergaande samenwerking tussen aannemers en Dudok Wonen op het gebied van onderhoud voor alle huurwoningen. Dat staat centraal in de nieuwe aanpak Bewoner & Onderhoud. Deze week ondertekenden Dudok Wonen en drie aannemers daartoe een raamovereenkomst. 

Het is een volgende stap in een langjarige samenwerking waarbij goede dienstverlening en kwalitatief, efficiënt en kostenbewust onderhoud centraal moet staan. Met de raamovereenkomst zijn de doelen geconcretiseerd en afspraken vastgelegd rondom integraal vastgoedonderhoud. 

Halverwege 2020 ondertekenden Dudok Wonen en onderhoudspartners Aalberts, Coen Hagedoorn Bouwgroep en Van der Leij Bouwbedrijven de intentieovereenkomst. In de periode die volgde, zijn de ambitie, de doelen en de aanpak verder uitgewerkt. De uitkomst daarvan komt samen in de raamovereenkomst. Daarin zijn afspraken vastgelegd op het gebied van prijs, kwaliteit, doorlooptijd, klanttevredenheid en processen. 

Drie werkgebieden
Het totale woningbezit van de corporatie is ingedeeld in drie werkgebieden. Coen Hagedoorn heeft Gooise Meren als werkgebied en Hilversum is verdeeld over Van der Leij en Aalberts, waarbij Van der Leij ook Almere doet. Per gebied is één onderhoudspartner verantwoordelijk voor al het onderhoud; het dagelijks (ook wel klachtenonderhoud, zoals kleine reparaties), planmatig (periodieke werkzaamheden, zoals schilderwerk) en mutatieonderhoud (onderhoud dat plaatsvindt op het moment dat een woning vrijkomt).

Met het ondertekenen van de raamovereenkomst menen de partijen een volgende stap te zettem in een behoorlijk ambitieuze aanpak die van alle partijen wat vraagt. De nieuwe, regiegestuurde aanpak is redelijk uniek in de branche, vertelt Cor Broekhuizen, directeur Aalberts: “We werkten op zich al meer samen met andere bouwbedrijven, maar zo vergaand als dit nog niet. Het vraagt van iedereen een andere manier van werken. Van ons als partners vraagt het dat we niet alleen uitvoeren wat onze klant wil, maar dat we daadwerkelijk vanuit een gezamenlijke visie werken en daarin ook adviserend optreden. Vanuit de corporatie vraagt het vertrouwen om zaken los te laten en te gaan sturen op resultaat, als regievoerder. Het is bijzonder uitdagend om dit traject aan te gaan met elkaar.”

Als één bedrijf
Van der Leij werkt sinds 2020 samen met Dudok Wonen. Niels Welmer, bedrijfsleider Vastgoedonderhoud bij Van der Leij, kijkt terug op een goede start van de samenwerking: “Als nieuwkomer lag er voor ons een extra uitdaging om aan te haken op de bestaande processen en werkwijzen. Dat ging wonderbaarlijk goed, er was veel medewerking van alle partijen. De manier waarop we met elkaar ook lastige onderwerpen op inhoud bespreekbaar maken, geeft vertrouwen in de toekomst.”

De derde partner is Coen Hagedoorn, net als Aalberts een bekende van de corporatie. Technisch directeur Roel Jan Koelewijn heeft als ideaalbeeld dat de vier partijen straks als één gezicht naar buiten treden: “Wat mij betreft is het echt geslaagd als we straks aan tafel zitten en daadwerkelijk werken als één bedrijf. Dat de partners denken als Dudok Wonen en Dudok Wonen denkt als een partner. Dat we rekening houden met elkaar, elkaars belangen kennen en dat we die allemaal dragen.”

Bewoners gaan dit merken
Het doel is goede dienstverlening aan de bewoners combineren met efficiënt en kostenbewust onderhoud. Bewoners krijgen te maken met één partij voor alles op het gebied van onderhoud. “Onze bewoners gaan dit absoluut merken”, vertelt Harro Zanting, directeur-bestuurder
Dudok Wonen. “Het is onze blijvende verantwoordelijkheid om te werken aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Want huurders kunnen bij onvrede niet even overstappen naar een andere huisbaas. In de dienstverlening aan huurwoningen speelt onderhoud een belangrijke
rol. Dus de kwaliteit waarborgen, de dienstverlening hieromheen goed organiseren en daar goed over communiceren is belangrijk. Ik ben ervan overtuigd dat het voor bewoners prettiger is wanneer alle vormen van onderhoud goed op elkaar zijn afgestemd en in regie
zijn ondergebracht bij één partij.”

De krapte op de woningmarkt neemt nog altijd toe. Dudok Wonen doet er alles aan om haar woningaanbod zo optimaal en sociaal mogelijk in te zetten. Deze nieuwe aanpak draagt daaraan bij, vertelt Robert Jan Sliep, directeur Woonbedrijf bij de corporatie: “Dat komt doordat we meer aansluitend kunnen verhuren en efficiënter en sneller onderhoud kunnen uitvoeren. Als een woning leeg komt te staan, dan willen we die zo snel mogelijk gereed hebben voor een volgende bewoner. Met Bewoner & Onderhoud hebben we vaste afspraken met vaste aannemers. Die weten precies hoe het ervoor staat met alle woningen en wat er nodig is, waardoor woningen korter leegstaan en we dus aansluitend kunnen verhuren. Omdat het om behoorlijke aantallen gaat, is het ook een aanzienlijke bijdrage aan de krapte op de woningmarkt.”

Leerjaar
Volgens Jolanda Heimans, manager Onderhoud en Ontwikkeling bij Dudok Wonen, wordt 2022 een leerjaar. Deze samenwerking vraagt om een nieuwe manier van werken voor iedereen. Met de raamovereenkomst is het samenwerken aan vastgoedonderhoud uitgewerkt en vastgelegd; de harde kant. In 2022 ligt de focus op de zachte kant: “Dan gaat het bijvoorbeeld over hoe we met elkaar samenwerken en invulling geven aan de nieuwe rollen, bij zowel ons als de onderhoudspartners. Dudok Wonen zal als regisseur meer leunen op de adviserende functies van de drie partners. Dat vraagt van alle betrokkenen een omslag en nieuwe manier van kijken naar werkwijzen en aanpak.”

Uit de krant

Uit de krant

Logo
Afbeelding
Aanbieder Check zal gefaseerd 200 tweewielers aanbieden Behalve de gifgroene is er nu ook de paars-witte elektrische deelscooter in Hilversum Bedrijven 30 jun, 14:00
Logo
Afbeelding
'Na vijf jaar is het tijd voor weer wat anders', aldus eigenaar Baki Cinar Uit zijn voegen barstende BAAK sluit deuren Mensen 30 jun, 11:00
Afbeelding
De wolf op bezoek Column GNR 30 jun, 08:45
Logo
Afbeelding
Ook geen stoplichten met drukknopjes of extra zebrapaden Moet 30km-zone rondom scholen de standaard regel zijn? Nee, vindt het Hilversumse college Politiek 29 jun, 19:00
Logo
Afbeelding
Man wel veroordeeld voor bedreiging en verboden wapenbezit Rechtbank: geen bewijs voor poging doodslag in G Spot Politie 29 jun, 15:00
Afbeelding
Nieuw festival OPEN035 als ‘hernieuwde kennismaking tussen Hilversummers en culturele instellingen’ Cultureel 29 jun, 13:53
Logo
Afbeelding
Boerenprotest op parkeerplaats bij gemeentehuis in Bussum Boer Frans Jan ter Beek: ‘Het gevolg zal uitkopen zijn, maar ik ga niet weg!’ Bedrijven 29 jun, 13:30
Logo
Afbeelding
Man vernielde die nacht ook drie auto's Hilversummer hoogstwaarschijnlijk onder invloed van drugs tijdens stichten van vijf branden Politie 29 jun, 11:05
Voorproefje Gooieneembode Extra? Schrijf je in voor de dagelijkse nieuwsbrief