Wethouder: 'Leegstand neemt duidelijk af'

  Bedrijven

HILVERSUM - Er staan beduidend minder panden leeg in Hilversum dan enkele maanden geleden. Wethouder Nicolien van Vroonhoven-Kok meldt in een brief aan de gemeenteraad dat zij een duidelijke afname ziet van dit probleem. Daarom deelt zij mee dat extra maatregelen om leegstand teug te dringen of verloedering van gebouwen die al tijden onbewoond zijn, niet nodig zijn.

De noodzaak om te kijken naar transformatie van deze panden is in de ogen van de CDA-wethouder niet meer nodig. In de raadsvergadering van juni is een motie van de SP aangenomen. Hierin kreeg het college van burgemeester en wethouders de opdracht om te onderzoeken welke maatregelen zij kon nemen om leegstand en verloedering tegen te gaan. Zelf heeft de gemeente ervoor gekozen om het programma Aanpak leegstand aan te houden.

Deze aanpak werkt goed. "Verschillende kantoren zijn getransformeerd naar wonen, de leegstand in het centrum neemt af en op bedrijventerreinen is de leegstand onder frictieniveau gekomen. Er is meer vraag naar ruimte dan dat er aanbod is. Nu de markt weer flink aantrekt is het voor ons de vraag in hoeverre leegstand een issue blijft."


2 reacties
Elke donderdag het Gooi en Eembode per e-mail
Meer berichten