Twee modellen voor Stationsgebied: De Passage en De 7 straatjes
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226589&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=gooieneembode.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=120" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Foto: Bastiaan Miché

Twee modellen voor Stationsgebied: De Passage en De 7 straatjes

  Buurt / wijk

HILVERSUM - 'De Passage' en 'De 7 straatjes'. Dat zijn de twee modellen voor het straks vernieuwde stationsgebied in Hilversum dat wethouder Arno Scheepers vandaag presenteerde. Het ene model heeft een tunnel, het andere niet. In beide modellen is de Koninginneweg een tweerichtingsverkeerweg.

In december 2017 heeft de gemeenteraad overwegend positief gereageerd op de plannen voor het Stationsgebied. Wel heeft de raad enkele vragen gesteld en zorgen geuit over onder meer de verdiepte ligging van de Schapenkamp en de verkeersafwikkeling rond het stationsgebied.

In 2018 zijn onderzoeken hiernaar gedaan. Er zijn twee modellen voor het stedenbouwkundig plan uitgewerkt waarin een antwoord wordt gegeven op deze vragen. Het college van burgemeester en wethouders heeft deze modellen vrij gegeven voor participatie en advies.

De Passage
Het model 'De Passage' gaat uit van een compact Stationsplein. Door de verdiepte ligging (tunnel) van de Schapenkamp moeten fietsers, voetgangers en reizigers op een aantrekkelijke, veilige en eenvoudigemanier hun weg in het gebied en naar het centrum vinden. De route naar het centrum via de Leeuwenstraat is direct zichtbaar. Er komen twee nieuwe gebouwen waar verschillende functies in kunnen.

De 7 straatjes
Het model 'De 7 straatjes' zet volop in op het karakter van het centrum van Hilversum en de aaneenschakeling van diverse kleine pleintjes en brinkjes die de stad heeft. Wie het station uitkomt, stapt gelijk de binnenstad in. Met drie nieuwe gebouwen, straatjes en een intiem stationsplein wordt het centrum uitgebreid tot aan het station.

Vanuit het station zijn twee routes naar het centrum direct zichtbaar. Een loopt via de Leeuwenstraat naar de Groest. De ander via de autoluwe Stationsstraat
naar het Marktplein. Wie vanaf het station richting het centrum wandelt, moet wel de Schapenkamp oversteken. Onduidelijk is nog of er dan stoplichten of bijvoorbeeld een groot zebrapad komt, zegt Scheepers. Hij geeft toe dat dit model minder fijn is voor de doorstroming dan die met een tunnel. Aan de andere kant kost een tunnel miljoen euro's extra. 

Knip bij station
Beide modellen gaan uit van dezelfde verkeerssituatie: doorgaand autoverkeer op de Schapenkamp in één richting van de Beatrixtunnel richting Vorstin. Komend vanaf de Vorstin is doorrijden naar de Beatrixtunnel niet mogelijk. Er is een knip ter hoogte van het station. Automobilisten kunnen vanuit beide richtingen (dus Beatrixtunnel en Vorstin) wel bij het station en bij parkeergarage Markt komen.

Herontwikkeling
De nieuwe centrumring ligt om het Marktplein en door de Koninginneweg, waardoor herontwikkeling van de Koninginneweg nodig is. Deze oplossing moet zorgen voor een aantrekkelijker Marktplein, de doorstroming op marktdagen en de bereikbaarheid van station en centrum verbeteren, de robuustheid van het netwerk vergoten.

Bovendien is een rondje centrumring maken bij het afzetten van mensen bij het station onnodig. De Schapenkamp volledig tweerichtingsverkeer maken leidt volgens de gemeente tot onverantwoord grote verkeersdrukte bij de kleine spoorbomen (daarover binnenkort meer, belooft Scheepers) en de kruising Stationsstraat en Koninginneweg.

Inloopbijeenkomst
Komende tijd worden gesprekken gevoerd met partners, belangengroepen en omwonenden. Daarnaast kunnen Hilversummers tijdens een inloopbijeenkomst op maandag 8 oktober (tussen 19.30 en 21.30 uur in het Raadhuis) toelichting krijgen op de modellen en hun mening geven. 


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226589&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=gooieneembode.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=120" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13371746&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=gooieneembode.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=120" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>